Климатизација - "HVAC" систем

Основна дејност на компанијата е набавка, инсталација и одржување на индустриска климатизација и греење од марката CLIVET.

Вршиме инсталација, одржување, генерални ремонти и тековно одржување на разладни системи, вентилаторски конвектори, клима комори, топлински пумпи од марките: Rozenberg, Carrier, Aermec, Rhoss, York, Daikin, Climaemeti, Climaveneta, Ciat и други.

Наши клиенти се реномирани компании.